Nolikums par ziedojumiem Latvijas Sarkanajam Krustam

Nolikums „Par Latvijas Sarkanā Krusta nodaļu”

Nolikums „Par Latvijas Sarkanā Krusta komiteju”

Nolikums „Par Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni”

Nolikums „Par Latvijas Sarkanā Krusta biedru uzskaiti un datu aizsardzību”

Nolikums-Par-Latvijas-Sarkana-Krusta-Goda-biedra-statusa-pieskirsanu

Nolikums „Par Latvijas Sarkanā Krusta emblēmu”

Nolikums „Par Latvijas Sarkanā Krusta apbalvojumiem”

Nolikums „Par konfliktu risināšanas kārtību Latvijas Sarkanajā Krustā”

Nolikums “Par Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu”

Latvijas Sarkanā Krusta veselības istabu noteikumi

Latvijas Sarkanā Krusta padomes darbības reglaments

 

 

27.11.2015. LSK STARPKONGRESU KONFERENCES REZOLŪCIJA