ELPO, LAI PRIECĀTOS projekta logo

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”struktūrvienība „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” kopš 2019. gada 1. janvāra īsteno projektu „ELP[A] – Elpo, lai priecātos”

Projekta īstenošanas periods : 2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. septembris.

Projekta mērķis : sekmēt 60 Latvijas jauniešu mentālo veselību un papildināt viņu zināšanas, mazināt stereotipus, par šo tēmu.

Projekta īstenošanas vieta : Rīga

Projekta gavenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti:

Galvenās aktivitātes:

 • Informatīvi semināri jauniešiem (15-30 gadi) par mentālo veselību:
  • Prāta ietekme uz ķermeni
  • Par un ap jauniešu depresiju
  • Panika?! Vai man ir veģitatīvā distonija?
  • Man nav laika vs profesionāla prokrastinēšana
  • Meditācija
 • Projekta rezultātu izplatīšana.

Galvenie rezultāti:

 • 60 Latvijas jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem  būs sekmētas zināšanas par mentālo veselību;
 • 5 informatīvi pasākumi jauneišiemm par mentālās veselības teamtiem;
 • Izgatavoti informatīvie materiāli par mentālās veselības tematiem jauniešiem.
 • Projekta organizatoru komanda, LSKJ  brīvprātīgie jaunieši, būs attīstījusi dažādas ar projakta organizēšanu saistītas prasmes.

Projekta kopējais budžets: EUR 5388

Projekta vadītāja: Sigita Skujiņa, biedrības “Latvijas Sarkanā Krusts” struktūrvienības “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” vadītāja,  tālr.: +371 67336653, e-pasts: sigita.skujina@redcross.lv.

Projekts “Elpo, lai priecātos” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.