Pieejams NVA buklets bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu “Pirmie soļi ceļā uz darbu”

Ziņa publicēta 10.01.2018.

begli 210x200_FINInformējam, ka Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) savā mājas lapā publicējusi e-bukletu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu “Pirmie soļi ceļā uz darbu” latviešu, angļu, krievu, arābu un tigriņu valodās.

Saskaņā ar Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā noteikto, bukletā iekļauta informācija par nodarbinātību un NVA pakalpojumiem, kā arī informācija par sociālo atbalstu, izglītību un mājokli, ko sniedza attiecīgās kompetentās institūcijas.

Buklets ir pieejams elektroniski ŠEIT!

Pirmie soļi ceļā uz darbu, NVA arhīvs, mājaslapa