Par Saeimas vēlēšanām

Publicēts: 01.08.2018.

LSK-darbibas-pamatprincipi

Tuvojoties Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanām, kas notiks 2018. gada 6. oktobrī, vēlamies vērst uzmanību uz biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) nostāju saistībā ar sadarbību ar politiskajām partijām.

Priekšvēlēšanu gaisotnē vairākas politiskās partijas un to apvienības ir izteikušas aicinājumu slēgt pirmsvēlēšanu vienošanos ar LSK. LSK Padome jau pirms LR pašvaldību vēlēšanām  2017. gada 31. janvāra sēdē izskatīja jautājumu par priekšvēlēšanu priekšlikumu aktualitāti, ņemot vērā LSK un Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness Kustības statūtu pamatprincipus, īpaši neitralitātes principu, nolēma neslēgt vienošanos ne ar vienu politisko partiju vai to apvienību par atbalstu atsevišķam politiskam spēkam, bet aicināt visas partijas savās programmās ietvert sadaļas, kas:

  • veicinātu sociālo līdztiesību un labklājību;
  • veicinātu sabiedrības veselību;
  • nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem LR iedzīvotājiem;
  • atbalstītu nevalstisko organizāciju attīstību un valsts un pašvaldību funkciju deleģēšanu tām.

Esam atvērti un gatavi sadarboties ar dažādām valstiskām un nevalstiskām organizācijām, ievērojot Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipus. Aicinām visas politiskās partijas, it īpaši pēc vēlēšanām, savā darbībā ievērot minētos principus un aktīvi rūpēties par visas sabiedrības labklājību un interesēm.

7 pamatprincipi:

LSK-darbibas-pamatprincipi