Latvijas Sarkanā krusta Krīzes centra „Burtnieks”  aicina darbā pilna darba laika slodzei (darbs vakara stundās un viena diena nedēļas nogalē) sociālo rehabilitētāju vai sociālo aprūpētāju.

Krīzes centrs sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā.

Galvenie pienākumi:

Attīstīt un uzlabot klienta sociālās prasmes – veikt klientu dzīvesprasmju/ funkcionēšanas izvērtēšanu, veicināt klientu pašaprūpes iemaņas un sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu, attīstīt klienta prasmi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pilnveidot saziņas un saskarsmes prasmes u.c.

Nepieciešamā kompetence

Nepieciešama sociālā rehabilitētāja vai sociālā aprūpētāja izglītība. Vēlama praktiskā pieredze 1 – 2 gadus.

Papildus informācijai un savu CV nosūtīt uz e-pastu ieva.antonsone@redcross.lv