Paldies atsaucīgajiem Kokneses novada, Aizkraukles un Skrīveru asins donoriem!

Publicēts: 19.07.2018.

2018. gada 17. jūlijā Koknesē notika Valsts asinsdonoru centra (VADC) rīkotā donoru diena, kurā piedalījās 52 donori. No tiem četri jaunieši pirmo reizi ziedoja asinis.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” brīvprātīgā un donoru dienas atbalstītāja Lība Zukule teic: „Paldies atsaucīgajiem donoriem no Kokneses novada, Aizkraukles un Skrīveriem! Pateicamies LSK Viduslatvijas komitejai, kā arī  SIA „G.Miežis Ārsts” par katram donoram dāvāto hematogenu. Īpašs paldies brīvprātīgajai un goda donorei  Ņinai Rušmanei, brīvprātīgajām palīdzēm Līvai, Daigai, Ilonai un biškopei Dacei Nebēdniecei. Paldies kultūras nama kolektīvam par donoru dienai sagatavoto zāli un „Ragāļu krogam” par garšīgajām pusdienām.”

Šajā karstajā dienā Kokneses nodaļas LSK brīvprātīgie visus donorus cienāja ar aukstiem saldējumiem, kā pateicībā par ziedoto laiku un dzīvo vērtību – asinis.

VADC darbinieces ar sarūpētām dāvaniņām sveica tos, kuri pirmo reizi ziedoja asinis un tos, kuri daudzu gadu garumā palīdz citiem glābt veselību.