LSKJ vadītāja Jelgavas skolēniem vada lekciju par uzvedību un atbildību

Ziņa publicēta 11.04.2019.

“Ko cilvēki var mācīties no gājputniem?” Šis jautājums februārī un martā bieži izskanēja 12 dažādās Jelgavas novada skolās.

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”  Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros 5. un 6. klašu skolēniem notika 20 nodarbības – diskusijas par tēmu “Uzvedība un atbildība”.

Jaunieši kopā ar lektori Sigitu Skujiņu (LSKJ vadītāja)  veica dzīves situāciju analīzi, lai secinātu, kādas ir sekas un rezultāti atbildīgai un bezatbildīgai rīcībai. Kopīgi tika meklētas atbildes uz tādiem jautājumiem kā “Kas kontrolē tavu uzvedību?” “Ko tu ieteiktu draugam, kurš ir nobijies uzņemties atbildību un ko draugam, kurš nav bijis atbildīgs konkrētā gadījumā?  “Kāda ir atbildīga rīcība, kad redzi, ka viens cilvēks dara pāri otram, citai dzīvai radībai vai videi?”

Skolēni iejutās celtnieku komandās un izdzīvoja, cik dažādi cilvēks mēdz uzvesties, kad ir grupā un kā tas ietekmē rezultātu.

Paldies Jelgavas novada pašvaldībai par sadarbību.

Piesaki arī Tu diskusiju “Uzvedība un atbildība” savā skolā –  youth@redcross.lv