LSKJ jaunieši kopā ar ĪUM “Burtnieks” iemītniekiem dodas uz Zooloģisko dārzu

Ziņa publicēta 10.07.2019.

29. jūnijā LSKJ Rīgas nodaļas brīvprātīgie kopā ar īslaicīgas uzturēšanās mītnes (ĪUM) “Burtnieks” bērniem un viņu vecākiem devās apmeklēt Rīgas zooloģisko dārzu un piedalījās darbnīcā “Drošība”. Dienas laikā bērni guva daudz jaunu iespaidu un sajūsminājās par Zoodārzā redzēto dzīvnieku daudzveidību. Vislielākais prieks tika pausts par rotaļu laukuma piedāvātajām iespējām un uzmanību, enerģiju, prieku, ko LSK brīvprātīgie jaunieši deva bērniem. Arī vecāki bija priecīgi, ka varēja pavadīt šo dienu brīvā dabā un būt prom no ikdienas steigas.

LSKJ ar Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstu īsteno projektu “Rosība “Burtniekā”. Brīvprātīgie jaunieši deviņu mēnešu laikā  regulāri  LSK Īslaicīgās uzturēšanās mītnē “Burtnieks”, organizē pozitīvas, interesantas brīvā laika aktivitātes tur dzīvojošajiem bērniem.  Jaunieši projekta ietvaros arī popularizē brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. Ja arī tu vēlies kādu iepriecināt un jautri un lietderīgi pavadīt brīvo laiku , pievienojies LSKJ!

Kļūsti arī Tu par Latvijas Sarkanā Krusta biedru un brīvprātīgo – http://www.redcross.lv/…/iesaisties/ka-klut-par-brivpratigo/
Lasi vairāk par īslaicīgās uzturēšanās mītni “Burtnieks” –
http://www.redcross.lv/lv/social/ium-burtnieks/

Projekts “Rosība Burtniekā” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbasltu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.