LSK uzsāk projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” īstenošanu

LR Kultūras ministrija pieņēmusi lēmumu apstiprināt biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” iesniegto Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas 1.„a” aktivitātē „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” iesniegto projektu Nr. IF/2013/1.a./12 „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai”.

Projekta īstenošanas periods: 05.12.2014.- 30.06.2015.

Projekta mērķis: uzlabot esošās un attīstīt jaunas trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamās atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas (pakalpojumus) Latvijā.

Projekta īstenošanas vietas: Īstenošanas vieta – Rīga, Rīgas reģions, Ventspils, Daugavpils, Liepāja, Saldus.

Projekta mērķgrupa: nepilsoņi un trešo valstu pilsoņi –  tādu valstu pilsoņi, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Projekta galvenie pasākumi:

 1. Latviešu valodas un kultūras kursi;
 2. Kultūrizglītojošas ekskursijas, kurās aicināsim piedalīties trešo valstu valstspiederīgo ģimenes kopā latviešu ģimenēm;
 3. Atbalsta grupa jauniem vecākiem, kurā būs iespēja iegūt informāciju gan par pamatlietām, kas saistās ar bērnu audzināšanu, pieskatīšanu un aprūpi, gan kopā ar māmiņām no Latvijas darboties radošajās darbnīcās un pašrocīgi veidot sev un saviem mazuļiem noderīgas lietas;
 4. Subsidēto darba vietu izveide un sagatavošana patstāvīgam darbam Latvijā. Aktivitātes ietvaros 20 trešo valstu valstspiederīgajiem būs iespēja 3 mēnešus iegūt darba pieredzi Latvijas Sarkanā Krusta struktūrvienībās dažādās Latvijas vietās;
 5. Mentoru programma, kuras ietvaros 15  trešo valstu valstspiederīgie ar mentoriem, t.i., atbalsta personām. Mentoru uzdevums būs veicināt trešo valstu valstspiederīgo veiksmīgu integrāciju, iesaistot tos sabiedriskos procesos, iepazīstinot ar Latvijas kultūru un tradīcijām, un sniedzot tiem ikdienišķu, saimniecisku atbalstu;
 6. Informatīvie pasākumi, lai sagatavotu trešo valstu pilsoņus naturalizācijas procesam;
 7. Izglītojošo materiālu par veselības un sociālās sistēmas jautājumiem Latvijā, izglītības sistēmu Latvijā, darba tiesību jautājumiem Latvijā, nevalstiskajām organizācijām, brīvprātīgo darbu un iespēju tajā iesaistīties Latvijā aktualizēšana un uzlabošana, kā arī pieejamības nodrošināšana trešo valstu valstspiederīgajiem to mītnes zemēs;
 8. LSK mājas lapu www.redcross.lv un www.lskj.lv pilnveidošana, uzlabošana un tulkošana.

Projekta rezultāti:

 1. Valodas un kultūras kursos apmācīti un iesaistīti 160 trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi;
 2. Notikuši 6 informatīvie pasākumi, lai sagatavotu trešo valstu pilsoņus naturalizācijas procesam un tajos piedalījušās 160 personas;
 3. Uzlaboti un aktualizēti iepriekš izdotie 4 izglītojoši informatīvie bukleti par veselības un sociālās sistēmas jautājumiem Latvijā, izglītības sistēmu Latvijā, darba tiesību jautājumiem Latvijā, nevalstiskām organizācijām, brīvprātīgo darbu un iespēju tajā iesaistīties Latvijā un nodrošināta to pieejamība trešo valstu valstspiederīgajiem to mītnes zemēs;
 4. Izveidota atbalsta grupa jaunajiem un topošajiem vecākiem;
 5. Nodrošināta 6 ekskursiju organizēšana, kur piedalīsies gan trešo valstu valstspiederīgie, gan nepilsoņi, gan Latvijas pilsoņi;
 6. Izveidota un īstenota subsidēto darba vietu programma;
 7. Izveidota un īstenota mentoru programma.

Kontaktpersona par projekta Nr. IF/2013/1.a./12 „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” īstenošanu – Sanita Marnauza, tālrunis: 67686312 un/vai e-pasts: sanita.marnauza@redcross.lv.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”.

 ESimagesR6TDC5OL LSK logo mazs