LSK piedalījies starptautiskā SK konferencē par brīvprātīgo kustības veicināšanu

Ziņa publicēta: 25.06.2019.

2019. gada 28. – 30. maijā Bulgārijā norisinājās Sarkanā Krusta Eiropas brīvprātīgā darba attīstības tīkla (ENDOV – European network on the development of volunteering) konference. ENDOV konference pieredzes apmaiņai un labās prakses pārņemšanai Sarkanā Krusta kustības ietvaros tika organizēta jau sesto reizi, Latvijas SK piedalījās pirmo reizi. Konferencē piedalījās 25 dalībnieki no 17 valstīm. Bulgārijas Sarkanais Krusts prezentēja savu pieredzi, iepazīstināja ar darbības galvenajiem virzieniem, brīvprātīgo apmācību, Bēgļu un patvēruma meklētāju servisu un brīvprātīgo lomu tajā,  un Bulgārijas SK Mācību centra darbību, kas atrodas Lozenā.

Konferences dienaskārtībā bija jautājumi par brīvprātīgo iesaistīšanu un motivāciju ilgtermiņā, atsevišķās darba grupās tika gatavoti priekšlikumi brīvprātīgo piesaistīšanai un noturēšanai vecuma grupās līdz 27 gadiem un virs 65. Tika skatītas paaudžu atšķirības un vajadzības dažādās vecuma grupās. Viens no aktuālajiem jautājumiem bija, kā kļūt par organizāciju, kurai brīvprātīgie vēlas pievienoties – kas ir faktori, kas organizāciju padara pievilcīgu un mūsdienīgu. Tika diskutēts par starptautiskās Sarkanā Krusta kustības stratēģiju līdz 2030. gadam un to, kā to sasniegs nacionālās biedrības. Dalībvalstis dalījās pieredzē par labi domātām, bet kļūmīgām situācijām brīvprātīgo darbā un mācībām, ko no tām guvuši.

Konferences beigās tika ievēlēta nākamā ENDOV tīkla priekšsēdētāja –  Zviedrijas SK pārstāve Luisa Hansone, vietnieks – Spānijas SK pārstāvis Jauns Martinezs, kā arī izvēlēts nākamās konferences rīkotājs – Armēnijas Sarkanais Krusts.

2019.06.25_LSK_ENDOV