LSK piedalās Eiropas līmeņa Pretnabadzības tīkla EAPN sanāksmē

Šī gada 18. un 19. jūnijā biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” pārstāvēja „EAPN-Latvia” Eiropas līmeņa PretNabadzības tīkla (EAPN-Europe) sanāksmē, kurā piedalījās 24 valstu pārstāvji. Ikviens no viņiem prezentēja darbu nabadzības novēršanas jomā, kā arī, strādājot darba grupās, izskatīja Eiropas Savienības komisijas dokumentus un izstrādāja ieteikumus, kā iekļaut nabadzības novēršanas jautājumu ES darba kārtībā, lai uzlabotu situāciju vistrūcīgākajiem Eiropas iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā.

Biedrību „EAPN-Latvia” 2013. gada 9. oktobrī dibināja 7 nevalstiskās organizācijas: biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”, „Skalbes”EAPN-Latvia logo un „PINS”; „IWO – International Women’s Organisation”; „Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija”; „Rīgas aktīvo senioru alianse” un „Latvijas Atkarības psihologu apvienība”. Biedrība ir 2009. gada 17. novembrī Rīgā neformāli izveidotās Latvijas Pretnabadzības tīkla darbības turpinātāja.

Biedrības „EAPN-Latvia” mērķis ir strādāt Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, veidot sociāli drošu Latviju, kas ir brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kur visiem pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. Biedrība pārstāv cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses sabiedrības un valsts līmenī. Tā informē un izglīto sabiedrību saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības problēmjautājumiem un dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību.

EAPN-Latvia