LSK nodrošina pirmo palīdzību Dziesmu svētkos

Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku 2015 ietvaros biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” komanda organizējusi un nodrošinājusi pirmās palīdzības sniegšanu tiem, kuriem šī palīdzība nepieciešama. Vairāku dienu garumā, no 26. līdz 28.jūnijam, pirmā palīdzība tika sniegta 61 cietušajam, taču kopumā svētki noritējuši bez nopietnām traumām.

Kopā izdevušies skanīgi un krāšņi svētki!

Foto