LSK Krīzes centra “Burtnieks” pārstāves dalība seminārā par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Ziņa publicēta 09.10.2019.
2019. gada 23. – 24. septembrī Rīgā notika starptautisks seminārs par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Seminārs tika rīkots ES finanšu instrumenta “Bērnu Garantijas fonds” ietvaros. Tas plānots kā palīgs Eiropas Savienības dalībvalstīm cīnīties ar bērnu nabadzību un sociālo nevienlīdzību. Programmā īpaša uzmanība tika vērsta uz bērniem 4 mērķa grupām: bērni, kas dzīvo institūcijās, bērni, kas nonākuši riska situācijās, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērni ar bēgļa vai alternatīvo statusu.
 
Seminārā piedalījās pārstāvji no valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā LSK Krīzes centra “Burtnieks” pārstāve. Seminārā piedalīties tika aicināti cilvēki, kuru darbs ikdienā saistīts ar darbu ar bērniem no vienas vai vairākām augstāk minētajām bērnu mērķa grupām.
 
Ar uzrunām klausītājiem uzstājās pārstāvji no biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, Latvijas Bērnu labklājības tīkla, Latvijas Spina Bifida un Hidrocefālijas biedrības un Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pārstāvji.
Dalībnieku vidū bija pārstāvji no Eiropas institucijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām no dažādām Eiropas dalībvalstīm, kas aizstāv bērnu ar funkcionāliem traucējumiem intereses un runāja par šī brīža grūtībām un barjerām, kas liedz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem attīstīt savas spējas un pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.
Par “Bērnu Garantijas fonda” izveidi vēl diskutē un lemj Eiropas Padomē un Eiropas Komisijā, bet tiek prognozēts, ka fondam nākamajā Eiropas Savienības budžetā tiks piešķirti 5,9 miljardi EUR.
 
Vairāk par fonda izveidi aicinām lasīt ŠEIT!