LSK ĪUM “Burtnieks” iemītnieki atzīmē vasaras saulgriežus

Atbalsta pakas no SIF

21.jūnijā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” īslaicīgās uzturēšanās mītnes “Burtnieks” iemītnieki  Eiropas Abalsta Fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros vienojās kopīgā Vasaras saulgriežu sagaidīšanā. Gan lielie, gan mazie kopīgi pina Jāņu vainagus, mācījās un dziedāja tradicionālās Jāņu dziesmas un gāja jautrās tematiskajās rotaļās. Jāņu bērni kopīgi gatavoja arī tradicionālos Jāņu speķa pīrādziņus un gatavoja kārtīgu Jāņu mielastu, kas ir būtiska svētku sastāvdaļa un priecē visu dalībniekus.

12