LSK darbinieku apmācības

2014. gada 24. jūlijā biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” darbinieki un brīvprātīgie piedalās apmācībās „Pašpalīdzība”. Apmācību laikā dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apgūt divas – Bairones Keitijas un Reitera Andžeja – pašpalīdzības metodes. Tās var izmantot, strādājot gan ar klientiem, gan ar sevi, un tās palīdzēs risināt problēmsituācijas bez profesionāļa (psihologa) palīdzības. Apmācības vada psiholoģe Vineta Drāzniece.

Nākamās LSK darbinieku apmācības plānotas 2014. gada 30. jūlijā, kuru tēma būs „Supervīzija un tās nozīme sociālajā darbā”.

LSK darbinieku apmācības tiek organizētas projekta „Speram soļus rītdienas labā” (līguma Nr. DIKS-14-918-lī) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

logo LSK_8 unnamed_2