Jaunieti, izglāb dzīvību! Aicinām TEVI kļūt par pirmās palīdzības vienaudžu izglītotāju!

Ziņa publicēta 24.09.2019.

Logorinda_Vienadzīvība_kopējais

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) aicina Saldus un Limbažu jauniešus vecumā no 15 līdz 30 gadiem pieteikt savu dalību projektā “VIENA DZĪVĪBA”, kura mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem bez maksas apgūt pirmās palīdzības sniegšanas pamatus sertificētu pasniedzēju vadībā un iemācīties, kā pareizi pirmo palīdzību mācīt saviem vienaudžiem.

Īpaši aicinām tos jauniešus, kuri vēlas iesaistīties Latvijas Sarkanajā Krustā kā brīvprātīgie.

Piesakies projektam -> piedalies apmācībās un novadi nodarbību -> pievienojies brīvprātīgo komandai un māci bērniem un jauniešiem pirmo palīdzību

Pieteikšanās dalībai projektā:

Saldū: līdz 3. oktobrim – http:/ejuz.lv/vienadzivibasaldus vai pa tālruni 29604113

Limbažos: līdz 3. oktobrim – http://ejuz.lv/limbazivienadziviba vai pa tālruni 28639544

Katram projekta dalībniekam OBLIGĀTI jāapmeklē visas nodarbības, kuras notiks:

Saldū, Skrundas ielā 12

Limbažos, Burtnieku ielā 2, 2.st.

8.oktobrī pl.17:00 – 20:00 12. oktobrī pl.12.00 – 13.30
15. oktobrī pl.17:00 – 20:00 19. oktobrī pl.12.00 – 17.00
29. oktobrī pl.17:00 – 20:00 9.novembrī pl.12.00 – 17.00
5. novembrī pl.17:00 – 20:00 16. novembrī pl.12.00 – 17.00
12.novemrī pl.17:00 – 20:00
+ Katrs no topošajiem vienaudžu izglītotājiem jānovada nodarbība jauniešu grupai kādā skolā vai jauniešu centrā.

 

Pēc projekta noslēguma jaunieši arī turpmāk varēs darboties Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnē kā brīvprātīgie vienaudžu izglītotāji un iegūt pieredzi, mācot bērniem, jauniešiem pirmo palīdzību kā arī asistēt un kopā ar profesionāļiem sniegt pirmo palīdzību publiskos pasākumos un vadīt spēles, aktivitātes par šo tematu.

Projekts “Viena dzīvība” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Saldus_Vienadzīvība (2) Saldus_Vienadzīvība (1)
Limbaži_Vienadzīvība (2) Limbaži_Vienadzīvība (1)