Izglītojoša ekskursija bēgļiem un patvēruma meklētājiem uz Tērvetes dabas parku

Ziņa publicēta: 07.08.2019.

AVAIL lv

2019. gada 24. jūlijā, LSK starptautiskā projekta “AVAIL-bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros, bēgļu un patvērumu meklētāju ģimenēm organizēja izglītojošu ekskursiju uz Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, lai iepazītu Latviju un pavadītu laiku ar ģimenēm. Ekskursijas laikā ap 40 bēgļiem un patvēruma meklētājiem, sociālo mentoru pavadībā, bija iespēja uzzināt vairāk par latviešu literatūru, iepazīt pasaku burvību un tikties ar dabas parka pārsteidzošiem iemītniekiem.

Gida pavadībā bija iespēja iepazīties ar Latvijas literatūras tēliem “Sīkstuli”, raganu, Lutausi u.c., kā arī pavadīt laiku sportiskās aktivitātēs. Liels bija bērnu prieks un pārsteigums gan par dabas bagātībām (sēnēm, ogām, augu daudzveidību), gan pasaku tēliem un to piedzīvojumiem. Īpaši liela interese bija par Annas Brigaderes pasaku “Sprīdītis” un tās galvenā varoņa lielo drosmi!

Liels paldies par sadarbību un transporta pakalpojumu nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldībai!