Brīvprātīgie Latvijas Sarkanajā Krustā

Brīvprātība ir viens no Sarkanā Krusta pamatprincipiem. Tas ir veids, kādā ikvienam ir iespēja palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama, ziedojot savu laiku un prasmes.

LSK brīvprātīgo aktivitātes:

  • iesaistīšanās dažādu labdarības projektu organizēšanā, realizēšanā un LSK ideju popularizēšanā
  • piedalīšanās bezatlīdzības asins donoru dienu pasākumos, jaunu donoru piesaistīšana un bezatlīdzības donoru kustības popularizēšana
  • iesaistīšanās humānās palīdzības sniegšanā, piemēram, darbs humānās palīdzības savākšanas un izsniegšanas punktos
  • LSK Jaunatnes organizācijas brīvprātīgie vienaudžu izglītotāji Latvijas skolās lasa lekcijas par tādām tēmām kā: HIV/AIDS, vardarbība, starptautiskās humānās tiesības, cilvēktiesības un diskriminācija, pirmā palīdzība u.c.
  • cilvēki ar medicīnisko izglītību LSK veselības istabās brīvprātīgi sniedz konsultatīvu palīdzību
  • iesaistīšanās pirmās palīdzības mācībās un sacensībās kā negadījumu atveidotājiem, tiesnešiem un palīgiem

Ko iegūst brīvprātīgais?

  • iespēju padarīt pasauli labāku, pārveidojot un uzlabojot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti
  • jaunas zināšanas un pieredzi
  • jaunus draugus un sociālos kontaktus
  • gandarījumu par labi paveikto darbu

Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kas vēlas izmantot savas spējas un pieredzi, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, ietekmēt sabiedrībā notiekošo, aktīvi darboties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm atbilstošus projektus un laika apjomu, kuru var veltīt darbam.

Nāc un pievienojies!

Kontaktpersona:

Jana Lapčenoka
LSK personāla vadītāja
Šarlotes iela 1d, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67336651
E-pasts: jana.lapcenoka@redcross.lv

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA