Palīdzi palīdzēt!

Katru gadu cilvēki, kas ir nonākuši krīzes situācijās, vēršas biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts” pēc palīdzības un atbalsta. Katrs Jūsu ziedojums palīdz mums īstenot sociālās palīdzības programmas (uzturēt bezmaksas veselības istabas, patversmes un sociālās rehabilitācijas centrus, nodrošināt aprūpi mājās veciem, vientuļiem cilvēkiem, īstenot trūcīgo personu ēdināšanas projektus u.c.), mazināt sociālo atstumtību dažādās sociālā riska grupās un popularizēt humānās vērtības.ziedot

Kā Jūs varat atbalstīt biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” darbībā?

Ziedojot naudu LSK projektiem

Veicot mantiskos ziedojumus

Ziedojot zināšanas, laiku un idejas

Paldies par atbalstu!