Pievienojies mums!

Kontaktinformācija Kontaktpersona 
Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67336651
E-pasts: jana.lapcenoka@redcross.lv
LSK personāla vadītāja Jana Lapčenoka

Brīvprātīgie Latvijas Sarkanajā Krustā

Brīvprātība ir viens no biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” pamatprincipiem. Tas ir veids, kādā ikvienam ir iespēja palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama, ziedojot savu laiku un prasmes. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, esot Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības sastāvā, darbojas, ievērojot šo principu.

LSK brīvprātīgo aktivitātes

LSK brīvprātīgo skaits šobrīd ir aptuveni 1500 cilvēku, kuri ir aktīvi dažādās jomās, bet kā visvairāk veicamās pamataktivitātes var minēt:

 • iesaistīšanās dažādu labdarības projektu organizēšanā, realizēšanā un LSK ideju popularizēšanā;
 • piedalīšanās bezatlīdzības asins donoru dienu pasākumos, jaunu donoru piesaistīšanā un bezatlīdzības donoru kustības popularizēšanā;
 • iesaistīšanās humānās palīdzības sniegšanā, piemēram, darbs humānās palīdzības savākšanaOLYMPUS DIGITAL CAMERAs un izsniegšanas punktos;
 • LSK Jaunatnes organizācijas brīvprātīgie vienaudžu izglītotāji Latvijas skolās lasa lekcijas par tādām tēmām kā – HIV/AIDS, vardarbība, starptautiskās humānās tiesības, cilvēktiesības un diskriminācija, pirmā palīdzība u.c.;
 • cilvēki ar medicīnisko izglītību LSK veselības istabās brīvprātīgi sniedz konsultatīvu palīdzību;
 • iesaistīšanās pirmās palīdzības mācībās un sacensībās kā negadījumu atveidotājiem, tiesnešiem un palīgiem;
 • u.c.

Ko iegūst brīvprātīgais?

 • iespēju padarīt pasauli labāku, pārveidojot un uzlabojot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti;
 • jaunas zināšanas un pieredzi;
 • jaunus draugus un sociālos kontaktus;
 • gandarījumu par labi paveikto darbu.

Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kurš vēlas izmantot savas spējas un pieredzi, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, ietekmēt sabiedrībā notiekošo, aktīvi darboties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm atbilstošus projektus un laika apjomu, kuru veltīt brīvprātīgā darbam.

Projekts “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”

Manas 100 BD stundas Latvijai

BRĪVPRĀTĪGĀ REĢISTRĀCIJAS FORMA    /    REGISTRATION APPLICATION OF A VOLUNTEER    / ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ВОЛОНТЕРA

Novērtējam ikvienu brīvprātīgo par ieguldīto darbu, laiku un atsaucību!

Kopā varam palīdzēt!