Preiļu komiteja

Uz sarakstu

 

 Kontaktinformācija Kontaktpersona  Struktūra 
Adrese: Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV-5301
Fakss: +371 65381106
E-pasts: lsk.preili@redcross.lv
Priekšsēdētājs: Ineta Anspoka
Izpilddirektors: Zenta Vucāne
 6 nodaļas

 

Darbības jomas

  • Pirmās palīdzības apmācība skolēniem, strādājošajiem u.c., interesentiem;
  • Bezatlīdzības asins donoru piesaiste;
  • Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem.