Daugavpils pilsētas komiteja

Uz sarakstu

 

 Kontaktinformācija Kontaktpersona  Struktūra 
Adrese: Kr. Valdemāra 13, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: +371 65457357, +371 26364032, +371 27088270
Fakss: +371 65457357
E-pasts: lsk.daugavpils@redcross.lv
Darba laiks: pirmdien, otrdien, ceturtdien plkst. 09:00-15:00
Priekšsēdētājs: Helēna Soldatjonoka
Izpilddirektors: Ināra Užule
32 nodaļas
1199 biedri
290 brīvprātīgie

Darbības jomas

 • Pirmās palīdzības apmācība autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, skolēniem, strādājošajiem u.c. interesentiem;
 • Vecu, vientuļu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpe mājās;
 • Bezatlīdzības asins donoru kustība;
 • Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem;
 • Palīglīdzekļu noma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
 • Jaunatnes aktivitātes;
 • Humāno vērtību popularizēšana;
 • ES pārtikas paku dalīšana;
 • Audžuģimenēm un bērnu aizbildņiem piedalīšanās pašpalīdzības grupā;
 • Audžuģimenēm un bērnu aizbildņiem mentoringa pakalpojumi un individuālas konsultācijas kontaktpersona;
 • Organizē grupās nūjošanas pamatiemaņu apgūšanas un nostiprināšanas prasmes.

Pakalpojumi

Pakalpojums Kontaktinformācija  Kontaktpersona 
Veselības istaba Kr. Valdemāra 13 iela

Darba laiks: pirmdienās un trešdienās plkst. 09:00-14:00, otrdienās un ceturtdienās plkst. 12:00-17:00

Humānās palīdzības un palīglīdzekļu izsniegšana 18. novembra iela 161
Darba laiks: otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 16:00-18:00, Tālr.: +371 28820233
Irēna Makarova
Sertificētas pirmās palīdzības apmācības Tālrunis: +371 27018935 Marina Pučka
Jaunatnes nodaļa Tālrunis: +371 29703064 Diāna Tkačenko
Audžuģimenēm un bērnu aizbildņiem piedalīšanās pašpalīdzības grupā Tālrunis: +371 29979835 Antoņina Priedīte
Audžuģimenēm un bērnu aizbildņiem mentoringa pakalpojumi un individuālas konsultācijas Tālrunis: +371 29979835 Antoņina Priedīte
Nūjošanas pamatiemaņu apgūšanas un nostiprināšanas prasmes grupās Tālrunis: +371 29979835 Antoņina Priedīte