Balvu komiteja

Uz sarakstu

 

 Kontaktinformācija  Kontaktpersona Struktūra 
Adrese: Raiņa ielā 52, Balvi, LV-4501
Tālrunis/Fakss: +371 64522978
E-pasts: lsk.balvi@redcross.lv
Priekšsēdētāja: Rudīte Krūmiņa

Izpilddirektore: Maruta Castrova

8 nodaļas
Biedru skaits: 67

 

Darbības jomas

  • Bezatlīdzības asins donoru kustība;
  • Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem;
  • Labdarības akcijas;
  • ES pārtikas paku dalīšana;
  • Donoru dienas;
  • Jaunatnes aktivitātes.