Aprūpe mājās (2)

LSK Birojs “Aprūpe mājās” Bauskas novadā

Kontaktinformācija Kontaktpersona
Tālr.: +371 27827670

E – pasts: aprupemajas.bauska@redcross.lv

Pakalopjuma “Aprūpe mājās” Bauskas novadā koordinatore: Rute Baltruka

“Aprūpe mājās” pakalpojuma mērķis ir nodrošināt praktisku pakalpojumu kopumu personas dzīvesvietā Bauskas novadā.

Pakalpojums “Aprūpe mājās” tiek sniegta:

  • veciem cilvēkiem, kuri paši nespēj sevi aprūpēt;
  • cilvēkiem, kuriem slimības laikā vai atveseļošanās perionā ir grūtības veikt ikdienas mājasdarbus;
  • cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kas paši nespēj sevi aprūpēt.

Aprūpe mājās var būt īslaicīga vai ilgstoša, un tas atkarīgs no aprūpējamā cilvēka vajadzībām. Aprūpi nodrošina apmācīti speciālisti.

Ko nozīmē aprūpe mājās?

  • Pusdienu gatavošana, mājas uzkopšana, veļas mazgāšana u.c. saimniecības darbi;
  • Palīdzība personīgās higiēnas veikšanā;
  • Guļošu pacientu aprūpēšana;
  • Starpniecības pakalpojumi- dažādu jautājumu kārtošanu, kas saistīti ar Sociālo dienestu, veselības aprūpes u.c. institūcijām, pārtikas, medikamentu un citu nepieciešamo lietu iegāde;
  • Pavadoņu funkcija.

Atsauce no Bauskas pašvaldības mājas lapas “Pārmaiņas aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšanā”, 09.09.2019.