Atbalsta pakas no SIF

Kontaktinformācija Kontaktpersona
Tālr.: +371 67686304
E-pasts: alla.kruglova@redcross.lv
Eiropas atbalsta fonda programmas vadītāja: Alla Kruglova
Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz EUR 188,00 būs pieejami Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Šādu palīdzības kārtību nosaka otrdien, 27. februārī, valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanu.

Tāpat kā līdz šim, pamats Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 188,00 turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

2018.gada 28.martā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši līgumu Nr.2017.FEAD/PO.03/09/26 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.

Kas VAR saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

– par atbilstību trūcīgas personas statusam,

–  kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,

– kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR) – no 01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot)) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem( ieskaitot)). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus.

Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi

 

Šobrīd 29 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali, tajā pašā laikā Biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts ir 369 izdales punkti (vietu skaits var mainīties)  un izsniedz gatavas maltītes 2 zupas virtuvēs:

Zupas virtuve – Parka iela 6, Madona,
Madonas novads, LV 4801
Katru darba dienu no 12.00-13:30 Kristīna Gribonika  26489192
Radošo domu un darba centrs „Svētelis”, Pļavu iela 2,   Jelgava, LV-3002  Trešdienās , Ceturtdienās 15.00-15.30 Ingrīda Grīnberga 29137168

Komplektu piegādi partnerorganizācijām nodrošina AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Lat Eko Food”, SIA “Hermess”, SIA “Sanitex”.

Ar plānotajiem papildpasākumiem 2018. gada decembrī aicinām iepazīties ŠEIT!

LSK EAFVP izdales punktu darba laiks (precizēts 12.12.18.) ŠEIT!

Ar detalizētu aprakstu par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu sastāvu aicinām iepazīties šeit: http://www.atbalstapakas.lv/vispariga-informacija

atbalsta pakas (1)

atbalsta pakas (2)

atbalsta pakas (3)

atbalsta pakas (4)

atbalsta pakas (5)

 

Par papildpasākumu aktivitātēm aicinām skatīt LSK mājaslapas JAUNUMI sadaļā ŠEIT!