Atbalsta pakas no SIF

Kontaktinformācija Kontaktpersona
Tālr.: +371 67686304
E-pasts: alla.kruglova@redcross.lv
LSK pārtikas programmas vadītāja: Alla Kruglova
2015.gada 16.aprīlī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši līgumu Nr.2014.FEAD/PO.01/19.08 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.

Kas VAR saņemt komplektus?

Saskaņā ar LR MK noteikumiem un noslēgtajā līgumā paredzēto,tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām).
Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus.
Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.
Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Pārtikas preču komplektu izdale trūcīgajiem iedzīvotājiem notiek, sākot ar 2015. gada 5.maiju LSK 337 izdales punktos visā Latvijas teritorijā. Higiēnas un saimniecības preču komplekti tiek izsniegti no 2015.gada jūnija. LSK izdales punktos Rīgā higiēnas un saimniecības preču komplekti sākti dalīt no 2015.gada 19.maija, pārējos izdales punktos Latvijas teritorijā – no jūnija. Papildpasākumi – notiek kopš 2015.gada maija.

Skolas piederumu komplektu piegāde un izdale visā Latvijā tika uzsākta  ar 2016. gada janvāri. Komplektus, pamatojoties uz izziņas pamata, varēs saņemt trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes,  kurās ir bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Aicinām atgādināt, ka katram trūcīgās vai krīzes, ārkārtas situācijā nonākušas ģimenes bērnam vecumā no 5 – 16 gadiem kalendārajā gadā pienākas tikai 1 komplekts.

Līdzšinējā Eiropas Komisijas (EK) pārtikas palīdzības programma 2014. gadā tika pārveidota par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Tā finansējumu izmanto visas 28 ES dalībvalstis. Latvijā līdzšinējo programmas operatoru, Zemkopības ministriju, aizstājusi Labklājības ministrija. Tuvāko septiņu gadu laikā (2014.-2020. gg) no Eiropas Savienības (ES) finansējuma  plānots atbalstīt programmu tā saucamo pārtikas paku un cita materiālā atbalsta nodrošināšanai vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem.

block_2

Ar plānotajiem papildpasākumiem 2018. gada JANVĀRĪ aicinām iepazīties ŠEIT!

Pārtikas preču komplektu 367 LSK izdales punktu kontaktinformācija par 2018. gada JANVĀRIS pieejama ŠEIT!

 

Ar detalizētu aprakstu par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu sastāvu aicinām iepazīties šeit: http://www.atbalstapakas.lv/vispariga-informacija

Screenshot (1766)

Screenshot (1767)

Screenshot (1768)

Screenshot (1769)

Screenshot (1770)

Par papildpasākumu aktivitātēm aicinām skatīt LSK mājaslapas JAUNUMI sadaļā ŠEIT!

Atbalsta pakas no SIF

Šobrīd lapa atrodas atjaunošanas stadijā, informāciju par “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām” skatīt ŠEIT!