Atbalsta pakas no SIF

Kontaktinformācija Kontaktpersona
Tālr.: +371 67686304
E-pasts: alla.kruglova@redcross.lv
Eiropas atbalsta fonda programmas vadītāja: Alla Kruglova

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Grozījumi paredz, ka no 2019. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda atbalstu papildus var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242,00, līdzšinējo EUR 188,00 vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par EUR 242, Fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes (personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem).

  • Tāpat, grozījumi nosaka iespēju visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
  • Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.
  • Tajā pašā laikā, vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā var saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.
  • 2018. gada 28.martā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) parakstīja līgumu Nr.2017.FEAD/PO.03/09/26 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.

Kas VAR saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

  • par atbilstību trūcīgas personas statusam,
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR) – no 01.01.2019. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.

Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

Paku izsniegsanas nosacijumi 2019-1

Šobrīd 29 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali, tajā pašā laikā,  biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” ir vairāk kā 360 izdales punkti (vietu skaits var mainīties, precīzo informāciju lūdzam skatīt zemāk pielikumā “LSK EAFVP izdales punktu darba laiks”)  un izsniedz gatavas maltītes 2 zupas virtuvēs:

Komplektu piegādi partnerorganizācijām nodrošina AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Lat Eko Food”, SIA “Hermess”, SIA “Sanitex”.

N.p.k. Izdales vietas adrese * Atbalsta komplektu un/vai maltīšu
izdalīšanas laiks
Datums/diena No plkst. Līdz plkst.
1 Zupas virtuve – Raiņa iela 17, Madona,
Madonas novads, LV 4801
Pirmdiena – piektdiena 08:30 17:00
2 Zupas virtuve – Parka iela 6, Madona,
Madonas novads, LV 4801
Pirmdiena – piektdiena 12:00  13:30
3 Zupas virtuve – Radošo domu un darba centrs „Svētelis”, Pļavu iela 2,   Jelgava, LV-3002  Trešdienās, ceturtdienās 15.00 15.30
4 Zupas virtuve – Brīvibas ielā 47, Balvi, Balvu novads, LV-4501 Pirmdiena – piektdiena 14.00 15.00

* Ar plānotajiem papildpasākumiem 2019. gada oktobrī aicinām iepazīties ŠEIT!

* LSK EAFVP izdales punktu darba laiks (uz 02.09.2019.) pieejams ŠEIT!

Ar detalizētu aprakstu par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu sastāvu aicinām iepazīties šeit: http://www.atbalstapakas.lv/vispariga-informacija

 

ES_Palidzibas_PAKAS_2019-1

ES_Palidzibas_PAKAS_2019-2

ES_Palidzibas_PAKAS_2019-3

ES_Palidzibas_PAKAS_2019-4

ES_Palidzibas_PAKAS_2019-5

 

Par papildpasākumu aktivitātēm aicinām skatīt LSK mājaslapas JAUNUMI sadaļā ŠEIT!