LSK mērķis ir sniegt veselības veicināšanas un sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem, kuriem tie ir visvairāk nepieciešami – veciem, vientuļiem, slimiem cilvēkiem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ģimenēm ar bērniem, veicinot viņu sociālo integrāciju. LSK palīdz cilvēkiem, neatkarīgi no viņu reliģiskās pārliecības, politiskās piederības, nacionalitātes un citiem faktoriem.Veselības un sociālo pakalpojumu jomā LSK darbojas vairākos virzienos:

  • konsultācijas par palīdzības saņemšanu
  • veselības un sociālā aprūpe mājās
  • veselības un sociālā aprūpe veselības istabās
  • palīglīdzekļu noma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  • labdarības palīdzības sniegšana mazaizsargātajiem iedzīvotājiem

Sociālā palīdzība 2 KARTE

Aktuālās programmas:

Aprūpe mājās
Aprūpe mājās tiek nodrošināta personām, kas vecuma, garīgas attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi pašu spēkiem. Mājas aprūpe arī nozīmē vecumdienas pavadīt ierastajā vidē, nevis veco ļaužu pansionātā.

Sociālie centri
SC “Stūrīši”
Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrs “Stūrīši” sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem (I un II grupas invaliditāte), personām ar kustības traucējumiem un vecuma demenci.

SC “Gaiziņš”
SC “Gaiziņš” ik nakti pavada ap 60 pilngadīgām personām, kuras ir bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas. SC ‘’Gaiziņš’’ klientiem nodrošina patvērumu gan bezmaksas naktspatversmes 1.stāvā (40 klienti), gan maksas īslaicīgās uzturēšanās mītnes 2.stāva telpās (ir iespēja uzturēties 60 klientiem), personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu u.c. sociālos pakalpojumus.

ĪUM “Burtnieks”

īslaicīgās uzturēšanās mītne „Burtnieks” (turpmāk – Mītne) ir LSK struktūrvienība, kas savu darbību uzsākusi 2013. gada aprīlī un apmeklētājiem pieejama katru dienu no plkst. 9:00-19:00. Mītnē, bez dzīves vietas palikušām personām, iepriekš saņemot Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu, ir iespēja iegūt īslaicīgu (3-6 mēnešu) patvērumu. Vienlaikus jāņem vērā, ka bez mājokļa palikušām ģimenēm un bērniem minētais pakalpojums tiek sniegts prioritāri. Mītnē ir atsevišķas guļamtelpas ģimenēm ar bērniem, kā arī sievietēm un vīriešiem.

Krīzes centrs “Burtnieks”

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” krīzes centrā “Burtnieks” tiek sniegti pakalpojumi Rīgas pašvaldības ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā. Pakalpojuma mērķis – sniegt īslaicīgu (no 3 – 6 mēnešiem), kvalitatīvu, profesionālu un efektīvu sociālo, psiholoģisko un sociālpedagoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām ar nepilngadīgiem bērniem, kā arī veicināt krīzes situācijā nonākušu personu ar nepilngadīgiem bērniem psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

SC “Kauguri”
Centrā darbojas humānās palīdzības punkts, veselības istaba, kafejnīca un dušas. Grūtībās nonākušie centrā var bez maksas saņemt apģērbu un konsultācijas par vispārīgiem veselības jautājumiem. Iecerēts izveidot bērnu un jauniešu centru, kā arī interešu pulciņus.

Humānās palīdzības punkti
Latvijas Sarkanā Krusta komitejas darbojas visā Latvijā izdalot humānās palīdzības sūtījumus trūcīgām ģimenēm, slimnīcām, lauku skolām, bibliotēkām, bijušajiem ieslodzītajiem u.tml.

Kauguru centrs ednica
HelloweenSturisi
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
AprupeMajas1_1
HPIM1404