Kontaktinformācija Kontaktpersona 
Adrese: Gaiziņa iela 7, Rīga, LV-1050

E-pasts: ilona.luste@redcross.lv

E-pasts: lauris.mainieks@redcross.lv

pirmapalidziba@redcross.lv

Tālrunis: +371 27834274

Pirmās palīdzības un Ārkārtējo situāciju programmas vadītāja: Ilona Luste

PP un ĀS programmas koordinators: Lauris Mainieks.

Katru gadu Latvijā nelaimes gadījumos gūst savainojumus tūkstošiem cilvēki un simtiem cilvēku zaudē dzīvību. Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti nozīmīgi apgūt pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, lai prastu sniegt pirmo palīdzību sev un nebaidītos sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem.

Viena no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” darbības jomām ir pirmās palīdzības apmācību organizēšana. Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotāju gatavību reaģēt veselībai kritiskās situācijās, pielāgojot pirmās palīdzības kursus konkrēto grupu vajadzībām un nodrošinot apmācības visā valstī.  LSK komitejās ir sertificēti speciālisti, kuri veic pirmās palīdzības sniegšanas apmācības paaugstināta riska iedzīvotāju grupām un profesijām. Saskaņā ar mācību programmām, tiek izglītoti transportlīdzekļu vadītāji, ražošanas uzņēmumu un izglītības iestāžu darbinieki, bērnu un jauniešu nometņu vadītāji un personāls, mednieki un citi interesenti. Pirmā medicīniskā palīdzība un apmācība tiek sniegta sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.nmpd (1)

PP apmācības martā - Copy

Pirmās palīdzības kursu grafiks Rīgā

Gaiziņa ielā:

30.07. un 31.07. sākums plkst. 17:00

20.08. un 21.08. sākums plkst. 17:00

 

 

Datums, laiks Adrese Kontaktinformācija, pieteikšanās
16. un 17. jūlijs, sākums plkst. 17:00 Gaiziņa ielā 7 (ieeja no Gaiziņa ielas), 3.stāvā (Pie Centrāltirgus) 27834274
30.07. un 31.07., sākums plkst. 17:00 Gaiziņa ielā 7 (ieeja no Gaiziņa ielas), 3.stāvā (Pie Centrāltirgus) 27834274
27.08. un 28.08. sākums plkst. 17:00 Slokas iela 161 27592183
20.08. un 21.08. sākums plkst. 17:00 Gaiziņa ielā 7 (ieeja no Gaiziņa ielas), 3.stāvā (Pie Centrāltirgus) 27834274

 

 

Pirmā palīdzība ir ātra tūlītēja palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī, savu zināšanu un iespēju apjomā, sniedz personas, neatkarīgi no sagatavošanās un ekipējuma, līdz brīdim, kad tiek sniegta profesionāla neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Pima Palidziba

LSK ir sertificēta PP apmācītājorganizācija, kurai, saskaņā ar mācību programmām, ir atļauts veikt PP sniegšanas apmācības paaugstināta riska iedzīvotāju grupām un profesijām, ieskaitot transportlīdzekļu vadītājus. LSK PP sniegšanas jautājumos izglīto izglītības iestāžu darbiniekus, ražošanas uzņēmumu darbiniekus u.c. interesentus.

LSK PP Baltkrievija

Uzzini, kā sniegt pirmo palīdzību

Kā sniegt pirmo palīdzību, kad tas piepeši nepieciešams? Noskaties video un Tu zināsi! Ar ieteikumiem pirmās palīdzības sniegšanā dalās biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pirmās palīdzības speciālists Edgars Sīmanis. Patīkamu skatīšanos!

unnamed_19

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” organizē pirmās palīdzības sniegšanas kursus atbilstoši 2012.gada 14. augusta MK noteikumiem Nr. 557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.” Apmācības ilgst 2 dienas, pirms apmācībām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Apmācību beigās, pēc nokārtotas ieskaites, tiek izsniegta apliecība, kas derīga autovadītājiem un ieroču nēsātājiem uz 5 gadiem. Kursu maksa 32,00 EUR.