Kontaktinformācija Kontaktpersona
E-pasts: meklesana@redcross.lv,

Informācija pa tel. 67336650 (SC “Gaiziņš”, P.-C. 9:00 – 17:00, Pk. 9:00 – 16:00)

Klientu pieņemšana darba dienās, iepriekš vienojoties, tel. 67336650

Meklēšanas dienesta koordinatore: Alīna Kaņepa

LSK Meklēšanas dienesta pakalpojumus var izmantot visi, kuri vēlas:

  • sameklēt kara laikā vai dabas stihijās pazudušus tuviniekus;
  • sameklēt kara laikā kritušo tuvinieku kapa vietas;
  • saņemt izziņu, kas apliecina, ka persona ir tikusi pakļauta represijām;
  • sameklēt radiniekus, kuri dzīvo ārzemēs un ar kuriem pēkšņi ir zuduši kontakti (vairs neatbild uz vēstulēm u.tml.);
  • nosūtīt īsas vēstulītes tiem, kas atrodas kara darbības zonā.

Meklēšanas pieprasījumi no Latvijas iedzīvotājiem tiek pieņemti, ja informācija tiek meklēta ārpus Latvijas.

 

Lai varētu uzsākt meklēšanu, Jums ir jāaizpilda meklēšanas pieprasījuma anketa, kurā jāsniedz pēc iespējas plašāka un detalizētāka informācija par meklējamo personu.

Anketu var aizpildīt LSK komitejās vai LSK Sekretariātā, kā arī nosūtīt elektroniski uz e-pastu meklesana@redcross.lv

Anketu latviešu, krievu un angļu valodā aicinām meklēt šeit:

LSK Meklēšanas dienests Pieteikuma anketa (LV);

LatRC Tracing Service Application form (ENG);

ЛКК Служба розыска Aнкета (RU).

Meklēšanas dienesta koordinators izvērtēs, vai Jūsu sniegtā informācija ir pietiekama, lai uzsāktu meklēšanu, un vai iesniegtais meklēšanas pieteikums atbilst Starptautiskās Sarkanā Krusta Komitejas noteiktajiem meklēšanas kritērijiem.