Kontaktinformācija Kontaktpersona 
E-pasts: meklesana@redcross.lv,

Informācija pa tel. 67336650 (SC “Gaiziņš”, P.-C. 9:00 – 17:00, Pk. 9:00 – 16:00)

Klientu pieņemšana otrdienās 16:00 – 18:00 LSK SC “Gaiziņš”, Gaiziņa  ielā 7, Rīgā.

Koordinators: Alīna Kaņepa

 

LSK Meklēšanas dienesta pakalpojumus var izmantot visi, kuri vēlas:

  • sameklēt kara laikā vai dabas stihijās pazudušus tuviniekus;
  • sameklēt kara laikā kritušo tuvinieku kapa vietas;
  • saņemt izziņu, kas apliecina, ka persona ir tikusi pakļauta represijām;
  • sameklēt radiniekus, kuri dzīvo ārzemēs un ar kuriem pēkšņi ir zuduši kontakti (vairs neatbild uz vēstulēm u.tml.);
  • nosūtīt īsas vēstulītes tiem, kas atrodas kara darbības zonā.

Lai varētu uzsākt meklēšanu, Jums ir:

  • jāgriežas tuvākajā LSK komitejā vai LSK sekretariātā;
  • jāaizpilda meklēšanas pieprasījuma anketa, kurā jāsniedz pēc iespējas plašākā un detalizētāka informācija par meklējamo tuvinieku vai jāaizpilda pieteikuma anketu un jānosūta elektroniski.

Anketu latviešu, krievu un angļu valodā aicinām meklēt šeit:

LSK Meklēšanas dienests Pieteikuma anketa (LV);

LatRC Tracing Service Application form (ENG);

ЛКК Служба розыска Aнкета (RU).

Meklēšanas dienesta vadītājs izvērtēs, vai Jūsu sniegtā informācija ir pietiekama, lai uzsāktu meklēšanu, un vai iesniegtais meklēšanas pieteikums atbilst Starptautiskās Sarkanā Krusta Komitejas noteiktajiem meklēšanas kritērijiem.