Kontaktinformācija Kontaktpersona
Adrese: Gaiziņa iela 7, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67336650

E-pasts: ilona.luste@redcross.lv

LSK pirmās palīdzības un ārkārtējo situāciju programmas vadītāja: Ilona Luste

 

LSK mērķis ir piedalīties sabiedrības apmācībā rīcībai ārkārtējo situāciju laikā, kā arī atbalstīt valsts atbildīgās struktūras ārkārtējo situāciju seku novēršanā un sniegt palīdzību cietušajiem, iesaistot vietējos resursus un organizējot starptautisko palīdzību.

Sadarbībā ar Austrijas, Norvēģijas un Zviedrijas Sarkano Krustu un Starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federāciju, LSK tiek attīstīta ārkārtējo situāciju programma. Šīs programmas ietvaros LSK tiek veidotas operatīvās vienības (OV), to dalībnieki, LSK biedri – brīvprātīgie, tiek apmācīti pirmās palīdzības un psiholoģiskā atbalsta sniegšanai, glābšanai un meklēšanai. OV dalībnieki var darboties kā palīgi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zemessardzei, policijai u.c. Programmas ietvaros tiek organizēta arī materiālā palīdzība (apģērbs, segas u.tml.) nelaimēs cietušajiem. LSK ir 8 operatīvās vienības no: Ogres rajona Jumpravas, Cēsu rajona Vaives, Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, Limbažu rajona Viļķenes, Saldus, Sarkanā Krusta medicīnas koledžas, Jēkabpils un Līvāniem. OV dalībnieki piedalās dažāda veida aktivitātēs.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LSK operatīvā vienība veiksmīgi piedalījusies apmācībās Baltkrievijā

2014. gada 17.-20. jūlijā Voložinas apkaimē notika Baltkrievijas Sarkanā Krusta rīkota trešā Starptautiskā Vasaras skola, lai pārbaudītu un uzlabotu operatīvovienību sagatavotību ārkārtas situācijām. Tika izspēlētas ārkārtas situācijas, maksimāli pietuvinātas iespējami reālai situācijai, kuru laikā Sarkanā Krusta vienību uzdevums bija sniegt cietušajiem neatliekamo medicīnisko un psiholoģisko palīdzību, sadarboties ar ātro palīdzību, transportēt ievainotos u.c.

Vasaras skolas laikā Sarkanā Krusta vienības apguva tādas tēmas kā psiholoģiskais atbalsts brīvprātīgajiem, kas iesaistīti reaģēšanā ārkārtas situācijās, pirmās palīdzības nodrošināšana nestandarta situācijās, drošība mežā, glābšanas pasākumu organizācija u.c. Papildus praktiskajām nodarbībām notika teorētiskās nodarbības 4 blokos:

• Pirmā psiholoģiskā palīdzība

• Pirmā palīdzība ārkārtējās situācijās

• Kartogrāfija, topogrāfija, orientēšanās lauka mācībās

• Radio komunikācija

unnamed_9
Notika arī meistarklases, kur bija iespēja dalīties pieredzē tajās nozarēs, kurās ir zinoši/ eksperti. Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvis – speciālists glābšanas un meklēšanas jautājumos, sertificēts pirmās palīdzības pasniedzējs Aleksandrs Lūriņš vadīja meistarklasi par cietušo šķirošanu. Viņš arī piedalījās praktiski glābšanas un meklēšanas darbos.Šajās pieredzes apmaiņas apmācībās piedalījās Vācijas, Austrijas, Latvijas un Ukrainas Sarkanā Krusta pārstāvji, kā arī pārstāvji no Baltkrievijas Ārkārtas situāciju un Veselības ministrijām. Biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pārstāvēja 7 brīvprātīgie operatīvo vienību dalībnieki un 2 darbinieki.
Papildus informācija par apmācībām pieejama šeit (krievu valodā):

 

6. Baltijas valstu ārkārtējo situāciju 24 stundu mācības Valgamaa, Igaunijā 2009.gada 27.-29. martā

 PICT4584

2009. gada 27.martā pl. 9:45 no Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas (SKMK), J.Asara ielā 5, Rīgā, ārkārtējo situāciju (ĀS) operatīvo vienību (OV) 15 dalībnieki devās uz 6. Baltijas valstu ĀS 24 stundu ziemas mācībām. Praktisko mācību galvenais mērķis bija veikt ĀS seku likvidācijas simulāciju, kas iekļauj vairākus darbības virzienus:

  • pirmās palīdzības (PP) sniegšana cietušajiem un saslimušajiem ziemas apstākļos;
  • cietušo glābšana un meklēšana ziemas apstākļos;
  • cietušo šķirošana un evakuācija;
  • psiholoģiskā atbalsta sniegšana cietušajiem un saslimušajiem;
  • cietušo un saslimušo reģistrācija, dokumentācijas noformēšana.

OV sastāvā ir 6 SKMK studenti, kuri jūlijā pārstāvēs Latvijas valsti Eiropas pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās Vācijā. Vēl vienības sastāvā būs Ogres, Cēsu un Limbažu OV dalībnieki.

Latvijas OV vadītājs ir Kaspars Eināts, ilggadējs un pieredzējis brīvprātīgais instruktors glābšanā & meklēšanā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanā.

LSK ĀS programmā tiek veiktas dažādas aktivitātes, lai sagatavotu OV dalībniekus rīcībai ĀS gadījumā, gan kad nepieciešama palīdzība operatīvajiem dienestiem (Policija, VUGD, Zemessardze) pazudušo personu meklēšanā un glābšanā, gan palīdzības sniegšana līdzcilvēkiem u.c., kā arī psiholoģiskā atbalsta sniegšana – ne tikai krīzēs cietušajiem, bet arī draugiem, radiem, kas ir nonākuši dzīves grūtībās – tātad praktiski izmantojamas zināšanas, kas var palīdzēt cilvēkiem krīzes situācijās, gan arī situāciju risināšana un palīdzības sniegšana dažādās “ne-krīzes” situācijās, piem. PP sniegšana publiskos pasākumos.

Vislielākā iespēja Latvijā rasties ĀS ir saistīta ar cilvēku izraisītajām katastrofām, tādēļ iedzīvotājiem jābūt gataviem adekvātai rīcībai šādās situācijās (piem.: lielos ugunsgrēkos, bīstamo ķīmisko vielu – amonjaka, naftas un naftas produktu, gāzes u.c. – noplūdes gadījumos gan transportējot, gan rūpnieciskajos objektos, plūdos, stipra vēja un vētras apstākļos, ceļu satiksmes negadījumos).