Ko mēs darām?

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” darbības loks ir ļoti plašs. Mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā.

Aicinām iepazīties ar aktuālajiem LSK darbības virzieniem!