LSK nodrošina atskurbināšanas pakalpojumus

2016. gada laikā atskurbināšanas pakalpojuma saņēmušo personu skaits: LSK SC “Gaiziņš”: 4586 personas izmantojušas atskurbināšanas pakalpojumu: 1) Preiļos – atskurbtuvē nogādātas 260 personas alkohola reibumā; 2) Rīgā, naktspatversmē bijuši 6298 gadījumi, kad uzturējušies klienti alkohola reibumā; 3) Ludzā – 454 personas; 4) Kurzemes komiteja, “Stūrīši -1” Laidzes pagasts, Talsu novadā – 206 persona.

2015.gada 2.martā tika uzsākta atskurbināšanas pakalpojumu sniegšana Ludzā Ludzas policijas iecirkņa izolatora telpās, Stacijas ielā 46. Saskaņā ar Ludzas novada domes izsludinātā iepirkuma rezultātiem, atskurbšanas pakalpojumu nodrošina biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) darbinieki.

Sākot no 2014.gada 1.maija atskurbšanas pakalpojumi tiek sniegti arī Preiļos, Talsu ielā 2, atskurbtuves darbību nodrošina LSK Preiļu komiteja. 2014.gadā laika periodā no 1.maija līdz 31.decembrim atskurbtuvē tika nogādātas 197 personas alkohola reibumā. Plašāk par atskurbtuves darbu skatieties video: https://www.youtube.com/watch?v=Zz-ToYKw2UQ&feature=share

Jau vairākus gadus LSK sociālais centrs „Gaiziņš”, kas atrodas Rīgā, Gaiziņa ielā 7, ir vienīgā naktspatversme Rīgā, kurā tiek uzņemtas personas alkohola reibumā. Laika periodā no 2011. līdz 2014.gadam centrā bijuši 46 706 gadījumi, kad uzturējušies klienti alkohola reibumā.

2013.gadā LR Ministru Kabineta līmenī tika lemts, ka atskurbtuvju ierīkošana ir valsts pārziņā, taču jau vairākus gadus tiek spriests, kuras instances pārvaldībā tam vajadzētu būt.