Atbalsts, kas veicina pārmaiņas

Ziņa publicēta 08.01.2019.

2018_LSK_Beglu_programma_Logo

Rīgas, Vidzemes un Ziemeļlatgales reģionos 168 personas, kas pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības dēļ, saņēmušas motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumos ietilpst: profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa un citi profesionāļu) palīdzība, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošie pasākumi un citi pakalpojumi 6 mēnešu garumā. Šī perioda laikā, īstenojot individuālu un mērķtiecīgu pieeju, sociālie darbinieki, psihologi, juristi un citi speciālisti motivēja cilvēkus pozitīvām pārmaiņām, tika sniegts atbalsts savu tiesību aizsardzība, informatīvs atbalsts atpazīt diskrimināciju, iedrošinājums aizstāvēt savas tiesības, tika attīstītas dzīves prasmes un iemaņas, it īpaši prasmes, kas palīdz personai iekļauties sabiedrībā.

2018.gadā no 168 personām, kas saņēmušas atbalsta pakalpojumus, 39 personas – 8 Rīgas, 11 Vidzemes un 20 Ziemeļlatgales reģionā, ne tikai apguvušas jaunas dzīves prasmes un iemaņas, bet uzsākušas darba meklējumus, iesaistījušās nodarbinātībā, izglītībā, apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

Motivācijas programma saturiski tiek realizēta, balstoties uz 2017.gadā veiktā pētījuma par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzībām un nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus nodrošina biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, pamatojoties uz 2018.gada 19.februārī noslēgto Iepirkuma līgumu Nr. S-SIF-2018-4 par motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu (turpmāk-Motivācijas programma) īstenošanu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām.

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Kontaktinformācija: LSK projektu vadītāja Aija Strazda
e-pasts: aija.strazda@redcross.lv
tālrunis: 67336653