Aicinām! Apmācības “Argumentācijas prasmes un konfliktu risināšana”

Ziņa publicēta 04.07.2017.

Aicinām LSK darbiniekus un brīvprātīgos uz apmācībām par argumentācijas prasmēm un konfliktu risināšanu. Šīs būs jau otrās apmācības projekta “Pats lemju, pats daru” ietvaros. Apmācības vadīs Inese Šubēvica.
Inesei ir augstākā izglītība komunikāciju zinātnēs, ilgstoša pieredze apmācību vadīšanā NVO pārstāvjiem, valsts un pašvaldības institūciju un uzņēmumu pārstāvjiem, jauniešiem, jaunatnes organizāciju un jaunatnes jomas aktīvistiem. Inesei ir pieredze darbā ar dažādām sabiedrības grupām. Inese ir apbrīnojama eksperte un lektore par tādām tēmām kā līdzdalība, interešu aizstāvība, jaunatnes darbs, komunikācija, sadarbība utt.

Apmācības ir bez maksas un to noslēgumā katrs dalībnieks saņem apliecinājumu par piedalīšanos apmācībās. Pieteikumus apmācībām aicinām sūtīt uz solvita.bespalova@redcross.lv līdz š.g. 12.jūlijam.

Apmācības notiks 19.jūlijā, plkst.10:00 – 17:00 Šarlotes ielā 1B, Rīgā.

Projekts “Pats lemju, pats daru” tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

AFIŠA 19.JŪLIJS