• Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

    Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība aptver visu Latvijas teritoriju.

  • BIEDRĪBA "Latvijas Sarkanais Krusts"

    Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība aptver visu Latvijas teritoriju.

Noris pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Špoģu vidusskolā

Bērnu aizsardzības dienā, 1.jūnijā, Špoģu vidusskolā norisinājās Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem, ko organizēja LSK Daugavpils un Ilūkstes novadu komiteja. Šogad tika pārstāvētas: Biķernieku pamatskola, Špoģu vidusskola, Ilūkstes 1.vidusskola, Zemgales vidusskola, Salienas vidusskola. Sacensībās piedalījās 7 skolēnu komandas, kurām bija jāparāda …

Sadarbības partneri un atbalstītāji

Pilns saraksts