• BIEDRĪBA "Latvijas Sarkanais Krusts"

    Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība aptver visu Latvijas teritoriju.

LSK nodrošina atskurbināšanas pakalpojumus

2015.gada 2.martā tika uzsākta atskurbināšanas pakalpojumu sniegšana Ludzā Ludzas policijas iecirkņa izolatora telpās, Stacijas ielā 46. Saskaņā ar Ludzas novada domes izsludinātā iepirkuma rezultātiem, atskurbšanas pakalpojumu nodrošina biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) darbinieki. Sākot no 2014.gada 1.maija atskurbšanas …

Apmācības jauniešiem cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā

Projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulārā darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” ietvaros 2015.gadā notikušas jau vairākas apmācības „Diskriminācija un neiecietība kā reakcija uz sabiedrības daudzveidību” un projekta informatīvās dienas. Tās tika organizētas: 3.martā Ulbrokas vidusskolā (piedalījās 61 10.klašu audzēknis); 4.martā J.G.Herdera …

Sadarbības partneri un atbalstītāji

Pilns saraksts