1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
VĀRDA DIENAS
Saulvedis
VALODU IZVĒLE    
Parakstīšanās uz jaunumiem
 
Starptautiskā Meklēšanas dienesta pārstāvju vizīte Latvijā

Latvijā bija ieradušies Starptautiskā Meklēšanas dienesta (International Tracing Service, kas atrodas Bad Arolsen,Vācijā) direktora vietnieks un arhīvu vadītājs Djordje DRNDARSKI un Pētniecības departamenta vēsturnieks René BIENERT.

 

 

Starptautiskā Meklēšanas dienesta pārziņā ir dokumentācija par nacisma upuriem, kas Otrā pasaules kara laikā atradās koncentrācijas, piespiedu darba nometnēs, ieslodzījuma vietās, vai tika pārvietoti Vācijas teritorijā (līdz pat 1955.gadam). Starptautiskais Meklēšanas dienests aicina Latvijas iedzīvotājus, kuri vēlas noskaidrot savu tuvinieku likteni, saņemt informāciju, kā arī pētniekus, kurus interesē šis jautājums, griezties Starptautiskajā Meklēšanas dienestā (vairāk informācijas: www.its-arolsen.org) vai sazināties ar arhīvu ar Latvijas Sarkanā Krusta starpniecību.

 

Saskaņā Latvijas Sarkanā Krusta likumu, viens no organizācijas pamatuzdevumiem ir, sadarbībā ar LR Iekšlietu ministriju un LR Ārlietu ministriju veikt pazudušo personu meklēšanu, bruņotu konfliktu laikā kritušo personu apbedījuma vietu apzināšanu, saziņu ar personām, kuras atrodas bruņotu konfliktu darbības zonā, un veicināt ģimeņu atkalapvienošanos. Lai atrastu visā pasaulē pazudušas personas vai apbedījuma vietas, Latvijas Sarkanais Krusts sadarbojas ar citu valstu Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām, Starptautisko Sarkanā Krusta Komiteju un Starptautisko meklēšanas dienestu.

 

Centrālais Meklēšanas birojs, tika izveidots 1944.gadā, to savā pārziņā 1947.gadā pārņēma Starptautiskā Bēgļu Organizācija (International Refugee Organization), 1948.gadā pārdēvējot par Starptautisko Meklēšanas dienestu. Ņemot vērā to, ka Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja (International Committee of the Red Cross) ir neitrāla un objektīva organizācija, kuras īpašais statuss tiek atzīts visā pasaulē, tika nodibināta cieša saikne starp organizāciju un arhīvu. Kopš 1955. gada Starptautiskā Meklēšanas dienesta darbu pārvalda Starptautiskā Komisija, kurā ir pārstāvji no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Izraēlas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Polijas, Apvienotās Karalistes, ASV. 2006.gadā Starptautiskais Meklēšanas dienests tika atvērts publikai un ļauj visiem interesentiem, pētniekiem un privātpersonām saņemt arhīva dokumentu kopijas. 2013.gadā ciešā sadarbība ar Starptautisko Sarkanā Krusta Komiteju tiks pārtraukta, tomēr starptautiskais Meklēšanas dienests bez izmaiņām turpinās savu darbu Vācijas Federālā arhīva paspārnē. Meklēt pazudušas personas, noskaidrot cilvēku likteņus, nodrošināt ģimenes locekļus ar informāciju par viņu tuviniekiem vēl joprojām būs galvenais arhīva uzdevums.

 

Latvijā Starptautiskā Meklēšanas dienesta pārstāvji tikās ar Latvijas Sarkano Krustu, Ārlietu ministriju, Latvijas Nacionālo arhīvu, kā arī apmeklēja Okupācijas muzeju.

 

Informāciju sagatavoja Santa Braže (Latvijas Sarkanā Krusta Meklēšanas dienesta vadītāja). Vairāk informācijas - telefons: 67336651; e-pasts: santa.braze@redcross.lv

 

29.03.2012

 
« Atpakaļ
Latvijas Sarkanais Krusts, Šarlotes iela 1d, Rīga, LV-1001, tālr.: 67336651, fax: 67336652, secretariat@redcross.lv Copyright 2006, Latvijas Sarkanais Krusts,